Algoritmi de fuziune a datelor de la senzori IoT în contextul creșterii siguranței rutiere

 

Numeroase cercetari desfasurate in industria automobilelor se focuseaza pe inteligenta artificala pentru reducerea coliziunilor si imbunatatirea sigurantei rutiere. Scopul principal este de a crea un mediu rutier mai sigur pentru toți participanții la trafic. In acest sens, se folosesc camere de înaltă performanță pentru a analiza în timp real mediul înconjurător și a detecta potențialele situații periculoase. Acestea oferă șoferilor avertizări vizuale și auditive pentru a evita coliziunile sau pentru a le reduce impactul.

 

Analiză soluții baze de date pentru aplicația E-SAFETY DRIVING APPLICATION (ESDA)

 

Implementarea unui sistem software implică de obicei și alegerea unui sistem de gestionare a bazelor de date. Această alegere necesită decizia de a folosi un sistem de gestionare a bazelor de date NoSQL sau un sistem de gestionare a bazelor de date SQL. Peterson (2022) identifică o serie parametri de diferențiere între cele două tipuri de sisteme de gestionare și îi rezumă la cinci diferențe majore. Sharma &Dave (2012) analizează comparativ cele două tipuri și identifică o serie de zece trăsături care disting sistemele de gestionare a bazelor de date NoSQL de sistemele de gestionare a bazelor de date SQL. Un proces asemănător este desfășurat și de cei de la Talend (2021) care identifică cinci diferențe practice în ceea ce privește diferențele dintre cele două tipuri de sisteme de gestionare a bazelor de date. SQL este abrevierea de la „Structured Query Language” și indică o serie de comenzi de programare folosite pentru stocarea și gestionarea datelor prin intermediul unui sistem relațional (RDMS). Reiese de aici că termenul NoSQL desemnează posibilitatea de stocare și gestionare a datelor prin alte mijloace decât cele de tip SQL.

 

Cercetarea s-a derulat în cadrul proiectului “E-SAFETY DRIVING APPLICATION (ESDA)”, Cod SMIS 142406, finantat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr. 3

Modelarea proceselor folosind rețele neuronale

 

Dezvoltarea unei strategii de mentenanța la nivelul unei companii nu se reduce la un singur tip de mentenanța. Va exista întotdeauna o mixtura de mentenanța reactiva, corectiva, preventiva si predictiva. De asemenea, un factor important în alegerea unui tip de mentenanța este reprezentat de consecințele unei eventuale stări de defect la nivelul mașinii/echipamentului/sistemului. Apariția unui defect poate pune probleme de securitate a muncii sau a producției, sau poate duce la probleme de mediu. Din perspectiva realizării și implementării unei strategii de mentenanță predictivă, care furnizează timpul optim de reînnoire pentru un anumit echipament, deci care se modifică în concordanță cu starea de uzură a echipamentului, cercetarea din cadrul proiectului “AUTOMATED MONITORING & ANALYSIS PLATFORM (AMAP)”, Cod SMIS 142811, finantat prin Actiunea 2.2.1, Apel 3, s-a focalizat pe partea de detecție a defectelor și de evaluare a gradului de uzură a echipamentului.

 

Modalitati de interconectare a echipamentelor si solutiilor TIC cu aplicatia AMAP (AUTOMATED MONITORING & ANALYSIS PLATFORM)

 

Proiectul “AUTOMATED MONITORING & ANALYSIS PLATFORM (AMAP)”, Cod SMIS 142811, finantat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr. 3 a vizat dezvoltarea unei aplicații software inovative pentru monitorizarea automată și analiza integrală a tuturor informațiilor primite din partea echipamentelor TIC cu posibilitatea de analiza și procesare a parametrilor, monitorizarea log-urilor și corelarea evenimentelor, care să răspundă diferitelor cerințe ale piețelor potențiale identificate – Automated Monitoring & Analysis Platform (AMAP). Pentru atingerea obiectivelor asumate de proiectul AMAP, în prezenta cercetare sunt analizate principalele modalități de interconectarea echipamentelor și soluțiilor IT bazate pe platforme de gestionare a API-urilor, funcții „hook”(cârlig) respectiv elemente de tip „wrapper” (înveliș). S-a acordat o atenție deosebită dezvoltării de interfețe flexibile și scalabile API, care să faciliteze integrarea cu diverse echipamente și soluții TIC existente pe piață. În continuare s-au analizat modalități de stocare a datelor și a fost realizată o cercetare amplă asupra metodelor de analiză a datelor, dezvoltându-se modele și algoritmi avansați pentru a extrage informații relevante și pentru a genera rapoarte personalizate, adaptate nevoilor utilizatorilor și piețelor țintă ale aplicației. În ultima etapă au fost prezentate principiile care stau la baza elaborării de algoritmi avansați pentru analizarea datelor colectate, identificarea anomaliilor și generarea de alerte personalizate, furnizând astfel utilizatorilor informațiile necesare pentru a lua decizii fundamentate și a reduce riscurile asociate activității lor.

 

Cercetarea s-a derulat în cadrul proiectului “AUTOMATED MONITORING & ANALYSIS PLATFORM (AMAP)”, Cod SMIS 142811, finantat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr. 3

ECAI - 2024 MAIN SPONSORS

In attention of the ECAI sponsors and potential organizers of products (posters) exhibitions:

You can support this event through the following types of activities:

1. Sponsorship of social programs; bank accounts are specified on the conference site; upon request, we will send the sponsorship form.
2. Organizing a presentation stand (brochures, product, function demonstration, etc.). The fee is set by the 800 RON/m2 (1000 RON/m2 - if monitoring lies in our task during the breaks). For our employees / traditional partners of our faculty / university may be granted reductions.
3. Direct sponsorship of event related activities such as: organizing some activities from social programs (gala dinner, advertising in media, publishing of the ECAI proceeding, organizing technical visits / travel, etc.).
4. Participation in ECAI conference of specialists from companies/institutes. 

ECAI - 2024 SPONSORS & PARTNERS

Media and publishing partner

Organizers message

E-mail
Telefon
Mesaj
EXPEDIAZĂ
EXPEDIAZĂ
Mesajul a fost expediat - Mersi
Îndeplinește toate câmpurile necesare!

Contactează-ne:

Sună-ne la:

+40 123 123 123

 

E-mail:

biurou@domeniul-tău.ro